Φοιτητικός διαγωνισμός ιδεών συμμετοχής στο 3ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων του Δήμου Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει στις 18 Μαΐου το 3ο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών συστημάτων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, του Εργαστηρίου Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων δεδομένων και του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ο Δήμος Καλαμάτας αθλοθετεί τη χορηγία έως δύο ομάδων φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,  για τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ. Οι ομάδες που θα συμμετέχουν θα πρέπει να αναπτύξουν ένα σύστημα και να το παρουσιάσουν στο Φεστιβάλ. Το σύστημα μπορεί να καλύπτει τους τομείς της ρομποτικής, των ευφυών συστημάτων, της εικονικής/επαυξημένης πραγματικότητας ή οποιαδήποτε καινοτόμα περιοχή της Πληροφορικής.
Η μετάβαση και διαμονή των ομάδων στο Φεστιβάλ, καθώς και ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί η κάθε ομάδα, έως ποσού 300€, θα καλυφθεί από τον Δήμο Καλαμάτας.

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες καλούνται να υποβάλλουν έως τις 14/3/2024 την πρόταση υποψηφιότητάς τους, στην οποία θα περιλαμβάνεται:

  1. Η σύνθεση της ομάδας (2 έως 4 άτομα). Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή μεταπτυχιακοί φοιτητές των ΠΜΣ του Τμήματος
  2. Μία περιγραφή του συστήματος που να κατασκευάσετε και να παρουσιάσετε
  3. Ενδεικτική λίστα υλικών/εξοπλισμού που θα χρειαστούν και προϋπολογισμός για το κόστος τους
  4. Υλικό προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς της ομάδας. Το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει τεκμηρίωση της γνώσης της ομάδας σε σχέση με τη ρομποτική ή/και τα ευφυή συστήματα, παλαιότερα έργα/διακρίσεις της ομάδας και των μελών της, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει η ομάδα ότι θα επέτρεπε στην επιτροπή επιλογής να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για την ικανότητα της ομάδας ή/και το σύστημα που προτίθεται να κατασκευάσει η ομάδα.

Η επιτροπή επιλογής προτάσεων απαρτίζεται από τους:

  • Κώστας Βασιλάκης, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • Γουάλλες Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • Φώτης Ασημακόπουλος, Επιστημονικός συνεργάτης του Δημάρχου Καλαμάτας στα θέματα τεχνολογικής και ψηφιακής αναβάθμισης του Δήμου

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 21/3/2024.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται μέσα από τη φόρμα https://forms.gle/WF983kcRCH47c2G77

Διαγωνισμός ιδεών